Zarząd

Zarząd 2021÷2025
 • Prezes:
  • Andrzej Skotniczny
 • Zarząd:
  • Dariusz Zbieg – Wiceprezes
  • Longin Bartnik – Sekretarz
  • Cezary Wołczak – Skarbnik
  • Roman Wąchała
 • Komisja Rewizyjna w kolejności alfabetycznej:
  • Eugeniusz Konik
  • Anna Pusz
 • Delegaci na zjazd PZBS:
  • Andrzej Skotniczny
  • Longin Bartnik