Komunikat 2_2023 w zakresie turnieju otwarcia i DMP sezonu 2023_2024 (kliknij)

Komunikat nr 2/2023

1. Turniej Otwarcia

Zarząd OZBS ma zaszczyt zaprosić wszystkich brydżystów na turniej otwarcia sezonu, który odbędzie się w dniu 30.09.2023 roku. Dodatkowe informacje w dziale zaproszenie na turniej otwarcia 2023_2024 (kliknij)

2. Drużynowe Mistrzostwa Polski sezon 2023/2024.

W październiku ruszamy z najważniejszą imprezą dla brydżystów z Opolszczyzny, jakim są bez wątpienia Drużynowe Mistrzostwa Polski na szczeblu okręgu. Harmonogram rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń drużyn do rozgrywek. Termin zgłoszenia drużyn do 07.10.2023r. Zgłoszenie można przesłać na druku który znajdziecie zgłoszenie drużyny i zawodników 2023_2024 (kliknij) pod tytułem „Zgłoszenie drużyny i zawodników 2023_2024” lub zgłosić w formie e-mailowej. Mecze w sezonie 2023/2024 przeprowadzimy na jednym szczeblu rozgrywek, według schematu runda zasadnicza i mecz fazy play off.
Harmonogram rozgrywek zostanie przedstawiony po uzyskaniu informacji o ilości startujących ekip. Ze względu na podniesienie składki drużynowej i zawodniczej odprowadzanej do PZBS, zmuszeni jesteśmy także do minimalnego podniesienia wpisowego.

Opłaty na sezon 2023/2024:

Składka drużynowa, wpłacana na konto OZBS :

 • od drużyn ekstraklasy – 800 PLN
 • od drużyn I ligi – 650 PLN
 • od drużyn II ligi – 550 PLN
 • od drużyny III ligi – 900 PLN (w tym opłata startowa i składka drużynowa)

zgodnie z treścią Komunikatu początkowego, istnieje możliwość obniżenia składki drużynowej przy zgłoszeniu graczy urodzonych w 1999 roku i później.

Opłata startowa, ustalana i wpłacana na konto PZBS w terminie do 21.09.2023 roku, zgodnie z Komunikatem początkowym:

 • od drużyn ekstraklasy – 6500 PLN
 • od drużyn I ligi – 4500 PLN
 • od drużyn II ligi – 3000 PLN

Składka członkowska od zawodnika na 2024 rok, ustalana przez PZBS, wpłacana na konto OZBS:

 • Opłata normalna – 230 PLN
 • Junior młodszy (2005 i później) – 55 PLN
 • Junior (1999-2004) – 130 PLN
 • Senior (1954-58) – 160 PLN
 • Nestor (1953 i wcześniej) – 80 PLN
 • Członek honorowy – 0 PLN
 • Pierwszy rok* – 50 PLN
 • Drugi rok* – 90 PLN
  * zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat

Składki dla zawodników nie startujących w rozgrywkach DMP (singletonów) w wysokości jak wyżej. Zwracam uwagę, że powyższe opłaty wnoszą wszystkie drużyny z naszego okręgu, a więc te z lig centralnych też. Przy składce członkowskiej od zawodnika proszę nie kierować się literką „s” w Cezarze a jedynie rocznikami podanymi powyżej.

Regulamin i miejsce rozgrywek zostanie podany w następnym komunikacie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Zgłoszenia proszę przesyłać (listownie lub na jeden z dwóch adresów e-mailowych olowpb@hotmail.com lub bakaan@interia.pl . Wszelkie wpłaty drużynowe i zawodnicze dokonujemy w terminie do 14 października, na konto Opolskiego Związku Brydża Sportowego, podane na firmówce. Każda drużyna zgłasza do rozgrywek minimum 6 zawodników, chociaż ze względu na możliwość kolizji terminów innych imprez wskazana większa ilość. Przypominam o konieczności dokładnego wypełnienia zgłoszenia, w tym adresów nowych zawodników, na który przesyłany będzie Świat Brydża. Kapitan zgłoszonej drużyny proszony jest o dodatkowe podanie adresu e-mail.
Prawo gry w drużynie zgłoszonej do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski mają zawodnicy
zgłoszeni (tj. ujęci w ewidencji CEZAR-a) do rozgrywek danego sezonu w tej drużynie z opłaconą przed pierwszym udziałem w meczu danego sezonu składką zawodniczą (w roku rozpoczynającym dany sezon przynajmniej za rok kalendarzowy, w którym się on kończy tj. 2024 rok).

Z poważaniem 

Andrzej Skotniczny