Turniej w Tułowicach w związku z obawą o małą liczbę par mikstowych do turnieju dopuszcza się pary męskie. Pary męskie nie będą objęte klasyfikacją GP mikst