Brydż 60+

Nowe miejsce środowych turniejów brydża-MDK Opole Filia nr 1 Skautów Opolskich 10, 46-020 Opole

Zaczynamy 04-01-2023r. godz. 15.00