Turniej Otwarcia Sezonu 2022_2023

Kolejny rok, kolejne wyzwania przed Nami. Sezon 2022/2023 rozpoczynamy turniejem  Otwarcia Sezonu. na który serdecznie zapraszamy. Turniej na zapis maksymalny, bez nagród z poczęstunkiem na zakończenie. Turniej rozgrywany w Opolu w hotelu Weneda 15.10.2022 roku, zaliczany do cyklu Grand Prix Opolszczyzny. Dokładne informacje pod linkiem ZAPROSZENIE 

Zapraszamy zrzeszonych i niezrzeszonych brydżystów z Opolszczyzny.

Z poważaniem Andrzej Skotniczny