Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów 29.09.2021r

W związku z koniecznością podjęcia zmian w zapisach statutowych Zarząd OZBS zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Delegatów w dniu 29.09.2021r godzina 20:00 z wykorzystaniem platformy: https://meet.jit.si/wzd2021ozbs

Przewidywany czas trwania do 1 godziny. Ze względu na konieczność zmian statutowych wymagana frekwencja minimum 50% delegatów. Przewidujemy tylko glosowania jawne w zakresie:

Ustanowienia kolegi Adama Klimali Honorowym Członkiem OZBS, ustanawiając jednocześnie Honorowym Prezesem OZBS.

Poszerzenie kompetencji Zarządu, poprzez dopisanie do zadań Zarządu w paragrafie 28 punkt 8 ” Zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego”.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *