WZD OZBS 24.04.2021 rok

Bardzo sprawnie przeprowadzone Walne. W niewiele ponad 2 godziny ustaliliśmy, wybraliśmy na najbliższych kilka lat:

  • Zmniejszenie Zarządu do 5 osób wliczając w to Prezesa.
  • Prezes Zarządu OZBS Andrzej Skotniczny
  • Członkowie Zarządu OZBS: Longin Bartnik, Roman Wąchała, Cezary Wołczak, Dariusz Zbieg
  • Delegaci WZD PZBS: Andrzej Skotniczny, Longin Bartnik, rezerwa Dariusz Zbieg
  • Komisja Rewizyjna: Anna Pusz, Eugeniusz Konik